Chất oxy hóa là gì? Mối liên hệ với gốc tự do bạn đã biết chưa

Chất oxy hóa là gì?

Tất cả các nguyên tử trong phân tử đều có thể gán cho một số oxy hóa. Giá trị này bị thay đổi khi có một chất oxy hóa tác dụng lên chất nền.

Phản ứng oxy hóa khử diễn ra khi các điện tử được trao đổi.

Để ghi nhớ chỉ cần hiểu rằng: Quá trình oxy hóa là mất điện tử, quá trình khử là thu điện tử.

Chất oxy hóa là cách gọi khác của góc tự do

Chất oxy hóa là cách gọi khác của góc tự do

Mối liên hệ giữa chất oxy hóa với gốc tự do

Chất oxy hóa cũng là một cách gọi khác của gốc tự do. Có thể chúng được chia làm hai bài riêng với mục tiêu nhấn mạnh, để cập đến các hướng khác nhau:

- Chất oxy hóa nói về các phản ứng oxy hóa khử hóa học nói chung xảy ra trong môi trường

- Gốc tự do nói về các phản ứng oxy hóa xảy ra trong cơ thể gây ra các loại bệnh và nhiều tác hại trên cơ thể

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật