7 thực phẩm đừng bao giờ cất trong tủ lạnh vừa mất sạch dinh dưỡng lại sinh độc tố Nhiều người có thói quen bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh và nghĩ rằng an toàn. Thực tế có những thực phẩm không phù hợp để cất tủ lạnh vì dễ sinh độc tố, gây bệnh tật.
Bình luận mới nhất