Văn khấn cầu con ở chùa Hương đầy đủ chi tiết và đúng nhất Đi cầu tự ở chùa Hương quan trọng nhất là thành tâm. Nhất là chúng ta phải rũ bỏ hết trần tục để cầu con cho linh ứng. Đặt lễ lên lầu cô, lầu cậu để khấn bái, xin đài âm dương, sau đó mang những đồng tiền đó về để ở...
Bình luận mới nhất