Tục thờ lửa và cúng Táo quân mà không phải ai cũng biết Vì vậy, tục cúng ông Táo cùng nhiều tục lệ ngày Tết khác, có thể có tục gốc Trung Quốc, nhưng khi đã Việt hóa, đã được cộng đồng Việt tiếp biến thì trở thành nét văn hóa Việt.
Cứ tưởng cúng Ông Táo như vầy là linh thiêng "sang chảnh", ai ngờ hàng nghìn người Việt vô tình rước họa vào thân Phong tục thờ cúng Táo Quân của dân tộc ta là một tín ngưỡng văn hóa dân gian, chứa đựng những truyền thống tốt đẹp.
Bình luận mới nhất
Video nổi bật