Bạn đã biết chưa: Hắt hơi báo hiệu điều gì?

Thứ bảy, 27/10/2018 22:12:03  - Lượt xem: 577
Bạn đã biết chưa: Hắt hơi báo hiệu điều gì? Thật bất tiện khi đang giao tiếp với đối tác, đang nói chuyện với người yêu... lại dừng giữa chừng, che tay lên mũi để hắt xì hơi!
Bình luận mới nhất