Cách bày mâm cúng Táo Quân ngày 23 tháng Chạp nhất định phải biết Tục lệ cổ truyền của người Việt hàng năm, cứ đến ngày (23 tháng Chạp) âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo việc của năm cũ. Cho đến đêm Giao thừa ngài mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc...
Bình luận mới nhất
Video nổi bật