Khó thở thường xuất hiện trong những tình trạng bệnh lý nào? Khó thở là một biểu hiện của sự cản trở lưu thông không khí trong đường thở. Những cơn khó thở cấp nếu không được xử lý kịp thời có thể gây tử vong rất nhanh.
Bình luận mới nhất