Khái niệm nhân trắc học và chỉ số nhân trắc học về cơ thể con người Nhân trắc học là ngành khoa học nghiên cứu tổng hợp về con người, bao gồm chiều cao, cân nặng, hành vi...
Bình luận mới nhất
Video nổi bật
Sản phẩm mới