Thế nào là quang hợp? Ý nghĩa của quá trình quang hợp Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân và các sinh vật
Bình luận mới nhất