Tục thờ lửa và cúng Táo quân mà không phải ai cũng biết Vì vậy, tục cúng ông Táo cùng nhiều tục lệ ngày Tết khác, có thể có tục gốc Trung Quốc, nhưng khi đã Việt hóa, đã được cộng đồng Việt tiếp biến thì trở thành nét văn hóa Việt.
Bình luận mới nhất
Video nổi bật