Muối từ biển và những ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe

Thứ bảy, 01/12/2018 18:37:04  - Lượt xem: 131
Muối từ biển và những ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe Chức năng sinh lý cơ bản của cơ thể người phụ thuộc vào sự cân bằng giữa muối và các chất lỏng trong cơ thể. Khi sự cân bằng thay đổi, bệnh có thể xảy ra.

Tìm hiểu co cơ là gì? - Cơ cấu phân tử của quá trình co cơ

Thứ Hai, 22/10/2018 05:10:03  - Lượt xem: 651
Tìm hiểu co cơ là gì? - Cơ cấu phân tử của quá trình co cơ Co cơ là hiện tượng các cơ trong cơ thể co hoặc giãn dưới các tác động khác nhau của các dạng năng lượng sinh hóa, cơ học
Bình luận mới nhất