Có nên để chân hương quá đầy trên bát hương hay không? Có nên để chân hương quá đầy trên bát hương là điều khiến nhiều người đau đầu. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp có nên để chân hương quá đầy trên bát hương.
Cấm kỵ đối với những đồ vật quan trọng trên bàn thờ để rước tài lộc vào nhà ngày Tết Ngày Tết, chăm lo bàn thờ là một trong những việc hệ trọng của mỗi gia đình, vậy nên theo quan niệm dân gian, những kiêng kỵ đối với đồ vật trên bàn thờ cũng cần được lưu tâm tuyệt đối.
Bình luận mới nhất