HIV có mấy giai đoạn? Tìm hiểu về các giai đoạn phát triển HIV ở người bệnh Bệnh HIV tiến triển qua 3 giai đoạn: giai đoạn khởi phát có triệu chứng, giai đoạn không triệu chứng và giai đoạn AIDS. Những dấu hiệu đầu tiên của nhiễm HIV có thể nhầm lẫn với bệnh cúm thông thường.
Bình luận mới nhất