Lục thần khúc - Thuốc tiêu thực hóa tích hòa vị ít người biết đến Lục thần khúc còn có tên khác: thần khúc, xích khúc, lục khúc... Thần khúc là chế phẩm từ bột mì và các bột thuốc khác, trộn đều, ép khuôn, cho lên men.
Bình luận mới nhất
Video nổi bật