Khái niệm giấc ngủ là gì? Những đặc điểm cơ bản của giấc ngủ Giấc ngủ là một tình trạng của cơ thể và lý trí thường xảy ra một vài giờ vào mỗi buổi tối, khi mà các hoạt động thần kinh bị hạn chế
Bình luận mới nhất