Sử dụng điện thoại di động cũng có thể gây ung thư liệu có đúng? Nỗi sợ bấy lâu nay không phải là hoàn toàn vô căn cứ vì một nghiên cứu mới đã cho thấy điện thoại di động thực sự có thể gây ung thư.
Sử dụng điện thoại di động cũng có thể gây ung thư liệu có đúng? Nỗi sợ bấy lâu nay không phải là hoàn toàn vô căn cứ vì một nghiên cứu mới đã cho thấy điện thoại di động thực sự có thể gây ung thư.
Nhu mô là gì? Phân loại nhu mô theo hình dạng và nhiệm vụ Nhu mô là những tế bào mềm dẻo nhất, cấu tạo từ những tế bào sống và ít chuyên hóa nhất, có thể khác nhau về nguồn gốc hình thành, về chức năng sinh lý.
Bình luận mới nhất