Cùng tìm hiểu quá trình phân chia tế bào trong cơ thể

Tế bào được phân chia như thế nào?

Nguyên phân là quá trình mang tính nguyên tắc đối với sự sống. Do quá trình này quá thiết yếu, nên các bước phân chia tế bào đều được điều khiển cẩn thận bởi một số gen.

Chu kỳ tế bào, hay chu kỳ phân bào, là một vòng tuần hoàn các sự kiện xảy ra trong một tế bào từ lần phân bào này cho đến lần kế tiếp, trong đó bộ máy di truyền và các thành phần của tế bào được nhân đôi và sau đó tế bào phân chia làm hai tế bào con. Ở các sinh vật đa bào như con người thì chu kỳ tế bào là một quá trình tối quan trọng để một hợp tử phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh và để cơ thể bổ sung số lượng tế bào thay cho số đã chết.

Các bước phân chia tế bào đều được điều khiển cẩn thận bởi một số gen

Các bước phân chia tế bào đều được điều khiển cẩn thận bởi một số gen

Trong chu kỳ tế bào quá trình nguyên phân được diên ra để chia của tế bào nhân thực trong đó nhiễm sắc thể nằm trong nhân tế bào thành hai phần giống nhau và giống về số lượng và thành phần của nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ.

Đàn ông làm gì để 'giải quyết' nhu cầu sinh lý khi xa vợ, 5 ông chồng này tiết lộ sự thật
Những người đại kỵ tránh tuyệt đối không được ăn sấu

Nguyên phân là quá trình mang tính nguyên tắc đối với sự sống. Do quá trình này quá thiết yếu, nên các bước của nguyên phân đều được điều khiển cẩn thận bởi một số gen Khi nguyên phân không được điều khiển chính xác, những vấn đề sức khỏe phát sinh và kết quả dẫn tới ung thư

Hãy cùng xem quá trình phân chia tế bào qua clip sau:

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục