Tìm hiểu tế bào là gì? Đặc tính, khả năng và phân loại tế bào

Tế bào là gì?

Tế bào tiếng Anh: Cell xuất là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống có khả năng phân chia độc lập, và các tế bào thường được gọi là những viên gạch cấu tạo nên sự sống. 

Tế bào bao gồm tế bào chất bao quanh bởi màng tế bào trong đó có nhiều phân tử sinh học như protein và axit nucleic. Các sinh vật sống có thể được được phân thành đơn bào hoặc đa bào.

Phần lớn tế bào động vật và thực vật chỉ có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi, với kích thước từ 1 đến 100 micro mét.

Hình dạng tế bào

Hình dạng tế bào

Các đặc tính và khả năng của tế bào

Mỗi tế bào là một hệ thống mở, tự duy trì và tự sản xuất: Tế bào có thể thu nhận chất dinh dưỡng, chuyển hóa các chất này thành năng lượng, tiến hành các chức năng chuyên biệt và sản sinh thế hệ tế bào mới nếu cần thiết. Mỗi tế bào chứa một bản mật mã riêng hướng dẫn các hoạt động trên.

Mọi tế bào đều có một số khả năng sau:

 - Sinh sản thông qua phân bào.

 - trao đổi chất tế bào có chức năng thu nhận các vật liệu thô, chế biến thành các thành phần cần thiết cho tế bào, sản xuất các phân tử mang năng lượng và các sản phẩm phụ. Để thực hiện được các chức năng của mình, tế bào cần phải hấp thu và sử dụng được nguồn năng lượng hóa học dự trữ trong các phân tử hữu cơ. Năng lượng này được giải phóng trong các con đường trao đổi chất.

 - Tổng hợp các protein, đây là những phân tử đảm nhiệm những chức năng cơ bản của tế bào, ví dụ như enzyme Một tế bào động vật thông thường chứa khoảng 10.000 loại protein khác nhau.

 - Đáp ứng với các kích thích, hoặc thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài như những thay đổi về nhiệt độ, pH hoặc nguồn dinh dưỡng

 - Di chuyển các túi tiết.

Tế bào thực vật

Tế bào thực vật

Phân loại tế bào

Nếu xét về cấu trúc nội bào, có 2 loại tế bào chính

Tế bào sinh vật nhân sơ: Cấu trúc đơn giản, chỉ thấy ở sinh vật đơn bào hoặc tập đoàn đơn bào. Trong hệ thống phân loại 3 giới, các sinh vật nhân sơ là thuộc giới vi khuẩn cổ.

Tế bào sinh vật nhân chuẩn: Chứa các bào quan có màng riêng. 

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật