Protein là gì? Chức năng của protein trong cơ thể bạn đã biết chưa

Protein là gì?

Protein là hợp chất hữu cơ đặc biệt quan trọng với cơ thể sống của chúng ta. Nó cung cấp cho cơ thể từ 10 đến 15% năng lượng sống và là hợp chất cần thiết để cơ thể sinh trưởng và phát triển.

Các loại protein đơn giản chỉ gồm các axit amin còn các loại protein phức tạp hơn có liên kết thêm với các nhóm bổ sung. Protein chiếm tới trên 50% khối lượng khô của tế bào và là vật liệu cấu trúc của tế bào.

Protein là thành phần không thể thiếu được của mọi cơ thể sống. Chúng đóng vai trò cốt lõi của cấu trúc nhân, của mọi bào quan, đặc biệt là hệ màng sinh học có tính chọn lọc cao.

Protein vô cùng quan trọng trong hình thành cấu trúc và năng đỡ cơ thể

Protein vô cùng quan trọng trong hình thành cấu trúc và năng đỡ cơ thể

Chức năng của Protein

– Tạo cấu trúc, nâng đỡ cơ thể

– Là xúc tác sinh học giúp tăng nhanh, chọn lọc các phản ứng sinh hóa

– Điều hòa các hoạt động sinh lý

– Vận chuyển các chất

– Tham gia vào chức năng vận động của tế bào và cơ thể

– Cảm nhận, đáp ứng các kích thích của môi trường.

– Dự trữ chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Protein trong cơ thể.

Thành phần chính để xây dựng cơ thể về cơ, xương, da tóc và nhiều mô khác là protein. Hơn 10.000 protein khác nhau được tìm thấy và cần thiết trong cơ thể để duy trì cuộc sống Trong thực tế, sau khi nước đã được loại trừ 75 phần trăm trọng lượng thì cơ thể của bạn còn lại bao gồm protein.

Protein có nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể bao gồm cả cấu trúc của enzyme, đây là những protein quan trọng giúp các phản ứng xảy ra trong cơ thể, chẳng hạn như bắt đầu từ các thực phẩm chúng ta ăn. Protein cũng có chức năng như các protein vận chuyển hemoglobin protein chứa chất sắt vận chuyển oxy đến luyện tập cơ bắp thông qua các mạch máu

Protein bao gồm xây dựng các khối được gọi là các axit amin, được liên kết với nhau trong các mô hình khác nhau để tạo thành các protein cụ thể với các đặc tính khác nhau. Có hai mươi axit amin khác nhau trong đó tám axit amin được coi là cần thiết bởi vì họ không thể được tạo ra bởi cơ thể nhưng là cần thiết cho sự sống còn.

Cơ thể sử dụng các axit amin lưu thông trong dòng máu, bắt đầu từ sự phân hủy của các mô, hoặc được tiêu thụ trong chế độ ăn để làm ra protein.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật