Tìm hiểu thế nào là mạch máu - Có những loại mạch máu nào?

Mạch máu là gì?

Các mạch máu có dạng ống hợp thành một hệ thống kín dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể và rồi trở về lại tim Cùng với tim mạch máu là một phần của hệ tuần hoàn. Có ba loại mạch máu chính: động mạch mang máu đi từ trái tim các mao mạch (Capillary) giúp việc trao đổi nước và các chất giữa máu và các mô, và các tĩnh mạch mang máu từ các mao mạch trở về tim.

Mạch máu não

Mạch máu não

Có những loại mạch máu nào?

Hệ thống mạch máu trong cơ thể gồm có 3 loại mạch là động mạch tĩnh mạch và mao mạch .

1. Động mạch

Động mạch có chức năng đưa máu từ tim đến các mao mạch toàn cơ thể. Động mạch chủ rời tim và phân thành những động mạch nhỏ hơn đến các vùng khác nhau của cơ thể. Các động mạch này lại phân thành những động mạch nhỏ hơn nữa, gọi là tiểu động mạch. Các tiểu động mạch đến mô, điều hòa phân phối máu vào mao mạch theo nhu cầu các bộ phận.

Thành động mạch gồm ba lớp vỏ bọc chính

 - Lớp áo trong nằm trong cùng được cấu tạo bởi các tế bào nội mô dẹt.

 - Lớp áo giữa gồm các sợi cơ trơn và các sợi chun.

 - Lớp áo ngoài do các tổ chức liên kết sợi tạo nên.

2. Tĩnh mạch

Từ mao mạch, máu đổ vào những mạch máu với thành mỏng gọi là tiểu tĩnh mạch. Tiểu tĩnh mạch tập trung thành những tĩnh mạch lớn. Từ đó máu được dẫn trở về tim.

Cấu tạo thành của tĩnh mạch cũng gồm ba lớp như ở động mạch, nhưng có một số điểm khác sau:

 - Thành tĩnh mạch mỏng hơn và có độ đàn hồi kém hơn do lớp áo giữa mỏng hơn (ít cơ trơn).

 - Ở tĩnh mạch, lớp áo trong có các van tĩnh mạch. Đó là những nếp chập đôi của lớp áo trong, có tác dụng cho máu chảy theo một chiều.

Mạch máu và tuần hoàn

Mạch máu và tuần hoàn

3. Mao mạch

Mao mạch là những mạch rất nhỏ nối giữa động mạch và tĩnh mạch.

Thành mao mạch chỉ có một lớp tế bào nội mô, giữa các tế bào này có những lỗ nhỏ để cho quá trình trao đổi chất giữa các tế bào và máu được thực hiện.

Các mao mạch là nơi xảy ra sự trao đổi 02, C02, chất dinh dưỡng giữa máu và các bộ phận. Để đảm bảo chức năng này, máu lưu thông chậm lại trong mạng lưới mao mạch. Có khoảng 10.000 triệu mao mạch và tổng diện tích trao đổi khoảng 500-700m2.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật