Tìm hiểu về tế bào chất - Thành phần các chất trong tế bào chất

Tế bào chất là gì?

Tế bào chất- một thành phần có dạng giống gel bao quanh màng tế bào và cơ quan tế bào - cấu trúc bên trong tế bào Tất cả các thành phần chứa trong tế bào nguyên chất của sinh vật nhân sơ (ví dụ vi khuẩn loài không có nhân tế bào) được chứa trong tế bào chất Các loài sinh vật nhân chuẩn có chứa nhân tế bào được tách ra khỏi tế bào chất.

Tế bào chất trong tế bào

Tế bào chất trong tế bào

Thành phần các chất trong tế bào chất

Tế bào chất chứa 70 % đến 90% là nước và không có màu.

Đối với các sinh vật prokaryote, tế bào chất là một thành phần tương đối tự do. Tuy nhiên, tế bào chất trong tế bào eukaryote thường chứa rất nhiều bào quan và bộ khung tế bào. Chất nguyên sinh thường chứa các chất dinh dưỡng hòa tan, phân cắt các sản phẩm phế liệu, và dịch chuyển vật chất trong tế bào tạo nên hiên tượng dòng chất thải nguyên sinh của thiên nhiên. Nhân tế bào thường nằm bên trong tế bào chất và có hình dạng thay đổi khi tế bào di chuyển.

Tế bào chất cũng chứa nhiều loại muối khác nhau, đây là dạng chất dẫn điện tuyệt vời để tạo môi trường thích hợp cho các hoạt động của tế bào. Môi trường tế bào chất và các bào quan trong nó là yếu tố sống còn của một tế bào.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật