Răng vĩnh viễn là gì? Tuổi mọc răng vĩnh viễn và răng sữa

Răng vĩnh viễn là gì

Răng vĩnh viễn là loại răng thay răng sữa và tồn tại đến già. Nếu bị mất đi sẽ không mọc lại nữa. Hàm răng vĩnh viễn có bốn nhóm răng: Răng cửa, răng nanh, răng hàm nhỏ, răng hàm lớn.

Hàm răng vĩnh viễn gồm 4 nhón

Hàm răng vĩnh viễn gồm 4 nhón

Chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên được thay cho răng sữa là răng cửa giữa hàm dưới, mọc vào lúc trẻ 6 tuổi, cùng lúc với chiếc răng cối răng hàm) số 6 hàm dưới. Sau đó lần lượt những chiếc răng sữa được thay bởi răng cửa trên, răng cửa bên, các răng cối ở bốn phần hàm, răng nanh… hoàn tất tiến trình thay và mọc răng vĩnh viễn lúc 12 tuổi.

Hàm răng vĩnh viễn bao gồm 2 răng cửa, 1 răng nanh, 2 răng hàm nhỏ, 3 răng hàm lớn trên mỗi nửa cung hàm. Tuy nhiên, ở một số người không có răng hàm lớn thứ 3 nên số lượng răng vĩnh viễn trên cung răng có từ 28 -32 chiếc.

Hàm răng vĩnh viễn được hình thành từ 6 đến 25 tuổi. Trừ răng số 6, các răng vĩnh viễn từ lúc ngấm vôi đến khi cuống răng khép kín trong vòng 2 năm.

Tuổi mọc răng vĩnh viên và răng sữa

Tuổi mọc răng sữa:

- Răng cửa dưới: 8 tháng

- Răng cửa giữa trên: 10 tháng

- Răng cửa bên, trên: 12 tháng

- Răng cửa bên, dưới 14 tháng

- Răng cối (răng hàm lớn) số 1: 16 tháng

- Răng nanh: 18 tháng

- Răng cối sữa số 2: 20 tháng

Tuổi mọc răng vĩnh viễn:

- Răng cối lớn số 1: 6 tuổi

- Răng cửa giữa hàm dưới: 6 tuổi

- Răng cửa trên: 7 tuổi

- Răng cửa bên: 8 tuổi

- Răng cối nhỏ số 1: 9 tuổi

- Răng nanh: 10 tuổi

- Răng cối nhỏ số 2: 11 tuổi

- Răng cối lớn số 2: 12 tuổi

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục