Định nghĩa tình yêu là gì? Các hình thức của tình yêu

TÌNH YÊU LÀ GÌ?

Tình yêu (ái) là một trong bảy trạng thái tình cảm của con người (hỉ nộ ái ố, ai, lạc, dục) ngược lại với ghét bỏ (ố) tình yêu là một trạng thái tâm lý tích cực, là động lực thúc đẩy con người làm những việc tốt đẹp.

Theo triết học: tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ.

Trên phương diện tâm sinh lý học, tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân (yêu thương) đến niềm vui sướng (yêu thích) tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm - "mối quan tâm trung thành và vị tha hướng tới người khác". Nó cũng có thể mô tả các hành động nhân văn và thông cảm đối với người khác, với chính bản thân mình hoặc các con vật.

Tình yêu có thể được hiểu như là một chức năng để giữ cho con người cùng nhau chống lại khó khăn và tạo điều kiện cho sự duy trì nòi giống của con người.

Theo quan điểm của Phật giáo, tình yêu đích thực là vô điều kiện, là cho đi mà không mong cầu đáp trả. Thậm chí khái niệm cho và nhận không tồn tại, chỉ còn sự tương giao một cách trọn vẹn và không vì cái tôi của mình.

Tình yêu là gìTình yêu là gì?

Các hình thức của tình yêu

  • Quan hệ gần gũi của họ hàng hay người thân (tình cảm gia đình, cha mẹ với con cái, anh chị em…)
  • Tình bạn
  • Ham muốn tình dục và/hoặc cảm xúc lãng mạn (tình yêu nam nữ)
  • Xúc cảm dành cho các giá trị tôn giáo (tình yêu với Chúa, Thượng đế), tình yêu quê hương đất nước.

Sự đa dạng của việc sử dụng và ý nghĩa kết hợp với sự phức tạp của những cảm giác của tình yêu làm cho việc thống nhất xác định thế nào là tình yêu trở nên cực kỳ khó khăn khi so với các trạng thái cảm xúc khác.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật