Tìm hiểu thế nào là phế quản? Đặc điểm cấu trúc của phế quản

1. Thế nào là phế quản?

Phế quản là một phần của hệ hô hấp có chức năng dẫn khí vào phổi Nó được chia thành phế quản chính phải và phế quản chính trái bắt đầu từ nơi phân chia của khí quản đến rốn phổi ở ngang mức đốt sống ngực 4 5 Hai phế quản tạo với nhau một góc 70 độ Phế quản chính phải thường to hơn, ngắn hơn, dốc hơn nên thường dị vật lọt vào phổi phải. Sự phân chia cây phế quản là cơ sở cho sự phân thùy phổi.

Phế quản và phổi

Phế quản và phổi

2. Cấu trúc của phế quản

Giải phẫu cấu tạo của phế quản chính phải gồm 10 phế quản phân thùy, chia 3 nhánh lớn là phế quản thùy trên, phế quản thùy giữa và phế quản thùy dưới; tương ứng với phổi phải có 3 thùy là thùy trên, thùy giữa, thùy dưới.

Phế quản thùy trên lại tách thành 3 phế quản phân thùy: Đỉnh, sau và trước, ứng với 3 phân thùy cùng tên của thùy trên phổi phải.

Phế quản thùy giữa chia 2 phế quản phân thùy: Ngoài và trong, ứng với phân thùy ngoài và phân thùy trong của thùy giữa phổi phải.

Phế quản thùy dưới tách thành 5 phế quản phân thùy: Đỉnh của thùy dưới, trong, trước, ngoài, sau, tương ứng với 5 phân thùy: Trên, đáy trong, đáy trước, đáy ngoài, đáy sau của thùy dưới phổi phải.

Phế quản chính trái cũng gồm 10 phế quản phân thùy, chia 2 nhánh lớn là phế quản thùy trên và phế quản thùy dưới, ứng với phổi trái có 2 thùy: Thùy trên và thùy dưới.

Phế quản thùy trên được tách thành 2 ngành là ngành trên (dẫn khí cho vùng đỉnh) và ngành dưới (dẫn khí cho vùng lưỡi). Ngành trên lại chia thành phế quản phân thùy đỉnh sau và trước, còn ngành dưới chia thành phế quản phân thùy lưỡi trên và lưỡi dưới. Các phế quản phân thùy này ứng với các phân thùy phổi cùng tên.

Viêm phế quản

Viêm phế quản

Phế quản thùy dưới tách thành 5 phế quản phân thùy, cách chia và tên gọi giống với bên phải.

Một số bệnh lý liên quan đến phế quản

Một số bệnh lý liên quan đến phế quản như: viêm phế quản, bệnh suyễn viêm phế quản mãn. Trong đó bệnh viêm phế quảntrẻ em và cả ở người lớn khá phổ biến.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật