Phụ gia thực phẩm là gì? Những loại phụ gia thực phẩm phổ biến

Phụ gia thực phẩm là gì?

Phụ gia thực phẩm (food additive) là những chất không được coi là thực phẩm hoặc một thành phần của thực phẩm.

Phụ gia thực phẩm có ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng, được chủ động cho vào với mục đích đáp ứng yêu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất, chế biến, chuẩn bị, xử lý, bao gói, vận chuyển, bảo quản thực phẩm hoặc với mục đích muốn thực phẩm có những đặc tính mà nhà sản xuất mong muốn.

Phụ gia thực phẩm có ít hay không có giá trị dinh dưỡng

Phụ gia thực phẩm có ít hay không có giá trị dinh dưỡng

Phụ gia thực phẩm không bao gồm các chất ô nhiễm hoặc các chất bổ sung vào thực phẩm với mục đích tăng thêm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Phụ gia thực phẩm bao gồm tất cả các chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo - trừ nguyên liệu chính, được sử dụng trong sản xuất thực phẩm nhằm tăng chất lượng của sản phẩm thực các phẩm hoặc bất kỳ chất nào có ảnh hưởng các đến thuộc tính của thực phẩm bao gồm những chất được sử dụng trong sản xuất, chế biến, xử lý, đóng gói, vận chuyển và bảo quản thực phẩm

Phân loại phụ gia thực phẩm.

Căn cứ theo bảng danh mục các phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm cũng như công dụng của chúng, phụ gia thực phẩm có thể được chia thành các nhóm:

- Phẩm màu 

- Các chất bảo quản 

- Các chất tạo vị ngọt 

- Chất chống oxy hóa

- Các chất nhũ hoá; các chất ổn định, các chất làm đặc và tạo gel (Emulsifiers, Stabilisers, Thickeners and Gelling Agents),

- Các chất điều vị và điều hương (Flavour enhancers and flavourings).

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật