Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? Những điều bạn cần biết

Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Hiện nay tình trạng sử dụng những thực phẩm chế biến không kỹ lưỡng hay sử dụng thực phẩm không đúng cách đang phổ biến khắp nơi, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Vệ sinh an toàn thực phẩm phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm hay còn gọi an toàn thực phẩm trong một nghĩa hẹp là một khoa học sử dụng để mô tả việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm trong các phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh do thực phẩm gây ra.

An toàn thực phẩm cũng bao gồm một số thói quen, trong các hoạt động chế biến nên được thực hiện để tránh những nguy cơ tiềm ẩn của sức khỏe nghiêm trọng.

Thực phẩm có thể truyền bệnh từ người này sang người khác cũng như một môi trường phát triển cho các vi khuẩn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm

Các cuộc tranh luận về sự an toàn vệ sinh của thực phẩm biến đổi gen bao gồm các vấn đề như tác động của vệ sinh thực phẩm biến đổi gen đối với sức khỏe của các thế hệ xa hơn và ô nhiễm môi trường, sự đa dạng di truyền có thể phá hủy sinh học tự nhiên.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục