Liên nhục là gì? Đặc điểm tinh vị và những ứng dụng lâm sàng

Liên nhục

Liên nhục là hạt cây Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.), họ sen (Nymphaeaceae).

Tính vị quy kinh: Vị ngọt, chát, tính bình. Qui vào tâm kinh thận tỳ.

Tác dụng: Cố tinh cầm máu tiêu chảy an thần, kiện tỳ, ích thận.

Trị thận hư và mất ngủ, an thần bằng liên nhục

Trị thận hư và mất ngủ, an thần bằng liên nhục

Ứng dụng lâm sàng của liên nhục

- Chữa thận hư 

- Dưỡng tâm, an than, bổ, dùng khi tâm hỏa thịnh, tâm phiền táo, hồi hộp mất ngủ hoa Mắt chóng mặt

- Chữa di tinh mộng tinh ra khí hư do thận hư

- Kích thích tiêu hóa làm thích ăn, ăn vào tiêu hóa tốt, chữa đầy bụng chậm tiêu

tiêu chảy mạn tính

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật