Ký sinh trùng là gì? Những đặc điểm của ký sinh trùng

 Ký sinh trùng là gì?

Trong sinh học và sinh thái học, ký sinh là một mối quan hệ cộng sinh không tương hỗ giữa các loài, trong đó có một loài là ký sinh, sống bám vào loài kia là vật chủ hay ký chủ. Sinh vật ký sinh và ký chủ có thể là động vật hay thực vật, đơn bào hay đa bào.

Trong y học ký sinh trùng là động vật chiếm sinh chất của các sinh vật khác đang sống để tồn tại và phát triển Trong tự nhiên rất nhiều sinh vật tự kiếm lấy thức ăn cho mình nhưng ký sinh trùng phát triển theo hướng khác chúng sống gửisống bám hoàn toàn hoặc một phần vào loài khácnhư giun móc hay ký sinh trùng sốt rét

Viên sốt rét ký sinh trùng

Viên sốt rét ký sinh trùng

Những động vật ký sinh điển hình như các loài giun sán ký sinh trong ruột, chấy rận ve ký sinh ngoài da vật chủ. Những thực vật ký sinh điển hình như các loài cây tầm gửi và tơ hồng.

Do sự phong phú đa dạng các kiểu dinh dưỡng của sinh giới, nên việc phân loại các ký sinh sống bên ngoài vật chủ, để lại các bất định:

Rất nhiều động vật kể cả người, ăn lá hay các bộ phận của cây, nhưng không bị coi là sinh vật ký sinh.

Một số động vật hút máu động vật khác như dơi quỷ, đỉa, vắt... thì chấy được coi là ký sinh bắt buộc, còn muỗi được xếp vào ký sinh trùng theo thói quen từ y học mặc dù có thể một cá thể muỗi cả đời không có cơ may được một lần hút máu.

Đặc điểm của ký sinh trùng

Ký sinh trùng nhỏ hơn nhiều so với vật chủ của nó, và sinh sản nhanh hơn và nhiều hơn vật chủ. Ví dụ điển hình của ký sinh bao gồm ký sinh lên vật chủ là động vật có xương sống và tất cả các loài vật chủ khác như giun Cestoda, sán lá, loài trùng gây sốt rét và bọ chét.

Cây tầm gửi là thực vật ký sinh

Cây tầm gửi là thực vật ký sinh

Tác hại và lợi ích của cộng sinh với ký sinh được coi là hoàn mỹ. Ký sinh trùng có thể làm lợi ích cho vật chủ bằng nhiều cách, qua phạm vi chung hoặc chuyên môn bệnh lý, làm suy yếu đi đặc điểm giới tính thứ sinh, làm tác động tới vật chủ ký sinh trùng được lợi ích từ vật chủ qua thức ăn, nơi sống, và dùng vật chủ để sinh sản.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật