Tìm hiểu steroid là gì? Nguồn gốc và sự đa dạng của steroid

1. Steroid là gì?

Steroid là một loại hợp chất hữu cơ có chứa một sự sắp xếp đặc trưng của bốn vòng cycloalkane được nối với nhau.

Steroid là 1 loại thuốc kích thích tăng cơ bắp. Steroid là các hợp chất chất béo hữu cơ hòa tan có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Steroid rất đa dạng và phong phú, bao gồm các hình thức của một số loại vitamine D, digitalis, sterol (ví dụ: cholesterol) và các axit mật .

Ví dụ về các steroid bao gồm các chất béo ăn cholesterol, hormone sinh dục estradioltestosterone thuốc kháng viêm dexamethasone Lõi của steroid bao gồm 20 nguyên tử cacbon liên kết với nhau mang hình thức của bốn vòng hợp nhất: ba vòng cyclohexane và một vòng cyclopentane. Các steroid khác nhau đối với từng nhóm chức năng gắn liền với cốt lõi bốn vòng và oxy hóa của các vòng.

Cấu tạo của steroid

Cấu tạo của steroid

2. Nguồn gốc và sự đa dạng của steroid

Cấu tạo của steroid là các hợp chất chất béo hữu cơ hòa tan có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, có công thức cấu tạo từ 17 nguyên tử cacbon sắp xếp thành 4 vòng và bao gồm cả các sterol và axit mật, thượng thận và kích thích tố giới tính Một số steroid có nguồn gốc thiên nhiên như: Hợp chất digitalis và các tiền chất của một số loại vitamin nhất định.

Steroid rất đa dạng và phong phú, bao gồm các hình thức của một số loại vitamine D, digitalis, sterol (ví dụ: cholesterol) và các axit mật. Các sterol là các dạng đặc biệt của các steroid, với một nhóm hydroxyl tại vị trí-3 và một khung lấy từ cholestane. Hàng trăm steroid riêng biệt được tìm thấy ở thực vật, động vật và nấm. Tất cả các steroid được sản xuất ở các tế bào từ các sterol lanosterol (động vật và nấm) hoặc từ cycloartenol (thực vật). Cả lanosterol và cycloartenol lấy từ cyclization của triterpene squalene.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật