Tiêu chuẩn xếp hạng bệnh viện tư nhân để làm tốt công tác Bảo hiểm Y tế

Y tế tư nhân là lĩnh vực mới phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong vài thập niên trở lại đây Hiện nay trên cả nước có 163 bệnh viện tư nhân, trong đó có 106 bệnh viện đa khoa, 57 bệnh viện chuyên khoa. 
 
Bệnh viện có quy mô số giường lớn nhất là Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (485 giường), còn lại hơn 50% là các bệnh viện có dưới 100 giường bệnh. Đa số các bệnh viện tư nhân thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thông thường, một số ít thực hiện kỹ thuật tuyến Trung ương, kỹ thuật cao.
 
Tiêu chuẩn xếp hạng bệnh viện tư nhân dựa trên năm yếu tố
Tiêu chuẩn xếp hạng bệnh viện tư nhân dựa trên năm yếu tố
 
Nhằm khuyến khích các bệnh viện tư không ngừng hoàn thiện về cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường trang thiết bị hiện đại, áp dụng kỹ thuật chuyên môn mới để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ chăm sóc người bệnh, lấy người bệnh là trung tâm. Bộ Y tế đã ban hành các tiêu chuẩn để xếp hạng bệnh viện tư nhân dựa trên năm nhóm tiêu chuẩn như sau:
 
- Quy mô giường bệnh và nội dung hoạt động
 
- Cơ cấu lao động, trình độ chuyên môn
 
- Cơ sở hạ tầng
 
- Trang thiết bị y tế và thông tin liên lạc
 
- Khả năng chuyên môn kỹ thuật
 
Đây sẽ là căn cứ để các bệnh viện tư nhân trở thành nơi tham gia đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam; phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở để thanh toán mức bảo hiểm y tế đối với người bệnh.
   
Loading...
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục

loading...