Tế bào gốc là gì - Vì sao tế bào gốc lại quan trọng với sức khỏe con người?

Tế bào gốc là gì?

Tế bào gốc tiếng Anh: Stem cells là tế bào mầm hay tế bào nền móng mà từ đó các loại tế bào của cơ thể con người được tạo ra.

Mẫu tế bào gốc

Mẫu tế bào gốc

Cơ thể con người có rất nhiều loại tế bào cần thiết cho sức khoẻ hàng ngày Những tế bào này giúp cho cơ thể hoạt động bình thường bao gồm nhịp đập của tim suy nghĩ của não thận làm sạch máu, và sự thay đổi tế bào mới cho da...

Chức năng đặc biệt cuả tế bào gốc là tạo ra toàn bộ những loại tế bào khác trong cơ thể tế bào gốc là nhà cung cấp của tế bào mới. Khi tế bào gốc phân ra, nó có thể làm ra thêm tế bào gốc mới, hoặc làm ra những loại tế bào khác. Ví dụ, tế bào gốc của da có thể làm ra thêm những tế bào gốc mới của da, hoặc tạo ra những tế bào với những chức năng đặc biệt, như là giúp cho sắc tố cuả da.

Trẻ sơ sinh có nhiều tế bào gốc

Trẻ sơ sinh có nhiều tế bào gốc

Tại sao tế bào gốc quan trọng cho sức khỏe?

Khi chúng ta bị thương hoặc bị bệnh, tế bào trong cơ thể cuả chúng ta cũng sẽ bị thương hoặc chết. Khi như vậy, tế bào gốc bắt đầu hoạt động. Công việc của tế bào gốc gồm sửa chữa những tế bào bị thương và thay tế bào mới vào chỗ những tế bào chết Đây là cách mà tế bào gốc giữ cơ thể khỏe mạnh và chống thoái hoá không bình thường.

Cũng vì thế mà những ứng dụng của tế bào gốc trong chăm sóc sức khỏelàm đẹp ngày càng phổ biến

Các loại tế bào gốc

Tế bào gốc có rất nhiều loại khác nhau. Những nhà khoa học nghĩ rằng mỗi bộ phận trong cơ thể có một loại tế bào gốc riêng. Ví dụ, máu được làm từ tế bào gốc cuả máu (tế bào tạo máu).

Tuy nhiên, tế bào gốc đã suất hiện vào những giây đoạn phát triển đầu tiên của con người, và khi những nhà khoa học cấy tạo ra tế bào này, tế bào được mang tên phôi tế bào gốc.

Thử nghiệm tiêm tế bào gốc

Thử nghiệm tiêm tế bào gốc

Không giống như tế bào gốc cuả người lớn, nhà khoa học có thể khiến các phôi tế bào gốc để trở thành gần như tất cả các loại tế bào khác trong cơ thể con người. Ví dụ, trong lúc tế bào tạo máu chỉ có thể làm ra máu, phôi tế bào gốc có thể làm ra máu, xương, da, não.

Ngoài ra, phôi tế bào gốc đã được lập trình chức năng tạo ra mô và hệ cơ quan con người, còn tế bào gốc cuả người lớn không có. Như vậy có nghĩa là phôi tế bào gốc có nhiều khả năng tự nhiên để sửa chữa những cơ quan bị bệnh. Phôi tế bào gốc được làm từ những phôi thai dư từ chương trình điều trị khả năng sinh sản, và những phôi tai này chỉ mới có vài ngày tuổi và được cấy tạo trên dĩa trong phòng thí nghiệm. Nếu không dùng tới, những phôi tai này cũng sẽ bị vứt đi.

   
Làm Mới
Bài viết cùng chuyên mục
Video nổi bật